20161130 Verkeer en veiligheid in onze wijk

Acties van het Wijkplatform omtrent verkeer en veiligheid

Het Wijkplatform en de gemeente werken samen om knelpunten op het gebied van Verkeer en veiligheid op te sporen, te analyseren en van een oplossing te voorzien. Op deze manier werken we steeds aan het verbeteren van de verkeersveiligheid waar dat nodig is. Hieronder treft u op hoofdlijnen de punten aan waarover we in gesprek zijn met de gemeente. In de bijlage is een overzicht van actiepunten gegeven en uitgesplitst naar : “onderwerp/locatie”, “Probleem/knelpunt”, “afspraken/actie” en status.

 

Voor de Vellerselaan zijn een drietal punten onder de aandacht die te maken hebben met onveilige en /of onduidelijke situaties:

De oversteek van het rode fietspad ter hoogte van de Vellerselaan nr 23 en nr 25 wordt als onveilig ervaren. Er gebeuren te veel (bijna) ongelukken en het fietspad wordt als sluiproute gebruikt door auto’s. Ook wordt er te hard gereden en het is onduidelijk waar de 30 km/uur zone(s) precies beginnen en eindigen. Voorstel is om de Vellerselaan grotendeels 30 km/uur zone te maken. Daarnaast zijn er  ideeën om de fietsoversteek anders in te richten om de veiligheid te verbeteren. De gemeente is voornemens de verbeteringen als één project te realiseren.

 

Wildzoom:

Parkeren is een terug komend probleem aan de wildzoom waardoor onoverzichtelijke verkeerssituatie ontstaan. In enkele bochten zijn gele strepen aangebracht als parkeerverbod waardoor het zicht daar beduidend verbeterd is. Voor de bocht nabij huisnr. 117 en 141 loopt een onderzoek.