Dinsdagavond 6 december jl. was er op De Meerwaarde een bijeenkomst in het teken van Verbinding en Veiligheid. Aanwezig waren enkele afgevaardigden van het wijkplatform, jongerenwerk, politie, BOA en De Meerwaarde. Het doel van de avond was om de samenwerking te versterken, onderling begrip te vergroten en waar mogelijk acties af te spreken.

We hebben allemaal op de één of andere manier te maken met het gedrag van jongeren. Leerlingen rond de school maar ook vaak op weg naar de diverse scholen in Barneveld of naar huis. We hebben gesproken over wat we samen kunnen doen en over wie welke rol hierin heeft. Daarnaast konden we vanuit onze verschillende achtergronden elkaar handvatten bieden. Het is belangrijk dat we samen manieren blijven vinden om een veilig klimaat te creëren, zodat we allemaal plezierig en veilig wonen en werken in Barneveld.

 

Hier enkele zaken die opgepakt gaan worden;

  • In maart komt er een wijkbijeenkomst, georganiseerd door De Meerwaarde samen met het wijkplatform. Hier heeft u inmiddels een flyer ontvangen. De bijeenkomst staat gepland op 9 maart 2017 van 19:30 tot 21:30. Wilt u hierbij aanwezig zijn, meldt u dan aan via info@zuid3.wijkplaform.com o.v.v. het aantal personen waarmee u wenst te komen. Aanmelden kan tot 20 februari 2017. Wilt u de hele flyer bekijken klik dan hier.
  • De Meerwaarde en het wijkplatform gaan, na overleg met de gemeente, samen kijken hoe het zwerfafval in de wijk aangepakt kan worden.
  • Leerlingen van De Meerwaarde gaan meer ingezet worden bij activiteiten in de wijk. Bijvoorbeeld bij een buitenspeeldag.
  • Samen gaan we op zoek naar een mogelijke oplossing voor het kliko-probleem langs het fietspad. Hierover wordt contact opgenomen met de gemeente.
  • De Meerwaarde bekijkt hoe eventuele meldingen van overlast beter georganiseerd kunnen worden.

 

We kijken met veel voldoening terug op dit overleg en hebben uitgesproken dat we een dergelijk overleg twee keer per jaar willen organiseren. Dankzij de korte lijntjes en goede communicatie gezamenlijk aan de slag gaan voor een veilige school- en woonomgeving.