20161117 Innovatiebudget voor Buurtkamer Zuid III

Innovatiebudget voor Buurtkamer Zuid III

Wethouder Van Daalen reikt stimuleringsbijdrage uit aan het bestuur van Stichting Buurtkamer Zuid III

Op woensdag 9 november 2016 heeft wethouder Van Daalen een stimuleringsbijdrage in het kader van het innovatiebudget Sociaal Domein uitgereikt aan het bestuur van Stichting Buurtkamer Zuid III. Het project draagt op een vernieuwde manier bij aan de versterking van de samenleving. De stichting krijgt een stimuleringsbijdrage van € 5000,-.

Bij de behandeling van ‘Meer WelZijn, Minder Zorg(en), het Wmo– en gezondheidsbeleid 2012-2015, heeft de  gemeenteraad besloten dat er financiële middelen gereserveerd worden voor innovatie. De gemeente Barneveld probeert zelf zoveel als mogelijk innovatief te werken maar heeft ook lokale welzijns-, zorg- en vrijwilligersorganisaties gevraagd om in gesprek te komen over innovatieve ideeën. Verschillende organisaties kregen de afgelopen jaren een stimuleringsbijdrage toegekend waaronder Present Barneveld, Samen (Blankens)Goed en Jouw tuin, Mijn tuin.

Buurtkamer Zuid III

De stichting wil alle bewoners van Zuid III in de gelegenheid stellen om elkaar in de Buurtkamer in een ontspannen sfeer te ontmoeten; gewoon gezellig bij een kopje koffie. Verder is het de bedoeling dat voor en door bewoners gekozen activiteiten georganiseerd gaan worden, zoals de gezamenlijke maaltijd ‘Ontmoeten en Eten’, die nu al meer dan anderhalf jaar plaatsvindt in Zuid III.