Aan de slag voor een schone wijk

Wijkplatform ZuidIII/Veller organiseert ook dit jaar weer de Opschoondag in onze wijk. Dit kunnen we natuurlijk niet alleen, dus ook dit jaar hebben we jullie hulp weer nodig.

Graag nodigen wij een ieder dan ook uit om samen met buren, familie, kinderen, vrienden, kennissen mee te helpen het zwerfvuil in onze wijken te verzamelen.

Wij verzamelen op zaterdagmorgen 25 maart om 9.45 uur bij het Natuurcentrum van De Meerwaarde. Je wordt welkom geheten met een kopje koffie, thee of limonade. Om 10.00 vertrekken we in groepen, uitgerust met vuilniszakken en grijpers, de wijk in. Na ongeveer anderhalf uur  “zweten en zwoegen” gaan we terug naar het Natuurcentrum waar voor iedereen iets lekkers en een presentje klaar staat als dank voor je inzet.

Wij verheugen ons op deze activiteit samen. Nodig vooral ook anderen uit en meld je aan via info@zuid3.wijkplatform.com