20160916 Update Woningstichting over Nieuwbouw Wildzoom

Wildzoom – update vanuit de Woningstichting Barneveld

 

Op de voormalige locatie van de Eben Haëzerschool aan de Wildzoom gaat Woningstichting Barneveld veertien sociale huurwoningen bouwen. Het gaat om tien eengezinswoningen en vier beneden- en bovenwoningen.

 

Zowel de reacties van de omwonenden op het voorontwerp bestemmingsplan tijdens de inspraakprocedure in maart 2016, als de wens voor extra duurzaamheid vragen om een aanpassing van het ontwerp. Als het ontwerp gereed is, komt het bestemmingsplan met bijbehorend bouwplan weer in procedure. Dit is naar verwachting eind 2016. Afhankelijk van het verloop van de procedures kan de bouw naar verwachting rond de zomer 2017 van start.

 

Bestemmingsplan

Voor de nieuwbouwplannen moet de bestemming wijzigen. Deze bestemmingsplanprocedure organiseert de gemeente. Op en na de inloopavond in maart 2016 ontving de gemeente diverse inspraakreacties van omwonenden op het voorontwerpbestemmingsplan en de eerste tekeningen en beelden. De vraag vanuit de buurt is vooral om het ontwerp meer te laten aansluiten op de huizen in de omgeving. Denk aan materiaal van de gevel en de dakvorm.

 

Duurzaamheid

De woningstichting onderzoekt de mogelijkheden om de woningen duurzamer te maken dan de wettelijke normen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld zonnepanelen en extra isolatie. We vinden duurzame woningen belangrijk en er komen steeds nieuwe en betere technieken op de markt. We betrekken hier adviseurs en bouwers bij.

 

Buurtkamer

Met het vertrek van de school vervalt een speel- en ontmoetingsplek voor de wijk voor kinderen en volwassenen. Woningstichting Barneveld, gemeente Barneveld en Welzijn Barneveld willen als alternatief voor de ontmoetingsplek een buurtkamer realiseren. Voorwaarde voor de realisatie van de buurtkamer is het organiseren van de exploitatie.

Op woensdag 20 juli is daarvoor de Stichting Buurtkamer Zuid III opgericht. Het bestuur, dat bestaat uit zes bewoners uit de wijk Zuid III, gaat zorgen voor de exploitatie van de buurtkamer. De stichting wil alle bewoners van Zuid III in de gelegenheid stellen om elkaar in de Buurtkamer in een ontspannen sfeer te ontmoeten; gewoon gezellig bij een kopje koffie. Verder is het de bedoeling dat voor en door bewoners gekozen activiteiten georganiseerd gaan worden, zoals bijvoorbeeld de gezamenlijke maaltijd ‘Ontmoeten en Eten’, die nu al anderhalf jaar plaatsvindt in Zuid III.

Zowel Woningstichting Barneveld als Welzijn Barneveld hebben toegezegd mee te willen werken aan het slagen van dit project. Woningstichting Barneveld neemt de kosten van de bouw en het plaatsen van de buurtkamer voor haar rekening; Welzijn Barneveld staat de stichting met raad en daad bij, bij de exploitatie en het beheer van de buurtkamer.