20160416 Betere kwaliteit, veiligheid en spreiding van speelruimte in Barneveld

De gemeente Barneveld verbetert de kwaliteit, de veiligheid en de spreiding van speelplekken. Dat staat in het Speelruimtebeleidsplan Barneveld dat samen met leerlingen van basisscholen, inwoners, wijkplatforms en professionals, tot stand is gekomen. De komende jaren wordt het plan uitgevoerd waardoor een eerlijke spreiding ontstaat met passende speelvoorzieningen voor kinderen, jeugd en jongeren. Omwonenden van speellocaties worden bij de verdere uitvoering van het beleid betrokken.

De afgelopen maanden hebben leerlingen van basisscholen, leden van wijkplatforms, inwoners en andere belanghebbenden op een actieve manier meegedacht over het nieuwe Speelruimtebeleidsplan Barneveld. Leerlingen maakten bijvoorbeeld een rondgang door de wijk en gaven aan wat zij belangrijk vinden als het om speelplekken in hun buurt of wijk gaat. Tijdens bijeenkomsten in de gemeentewerf spraken inwoners en wijkplatforms zich uit over het nieuw op te stellen beleid. Het concept van het Speelruimtebeleidsplan werd opnieuw met kinderen en volwassenen besproken. De belangrijkste conclusies waren:

  • De jeugd vindt struinruimte belangrijk;
  • De jongeren willen graag meer keuze dan alleen te kunnen voetballen en
  • De bewoners willen graag een inriching die beter is afgestemd op de leeftijden van kinderen (in de buurt) en minder traditioneel van opzet is;
  • De professionals denken bij het spelen aan ruimte, vrij en groen met gelegenheid voor kinderen om hun eigen spel te vinden.

Op basis van het interactieve traject heeft het college de visie als volgt geformuleerd: ruimte voor spelende kinderen, jeugd en jongeren met een eerlijk verdeeld en gevarieerd openbaar basisvoorzieningenniveau, bestaande uit vrij spel in het groen en op straat, aangevuld met uitdagende speelplekken.

Uitgangspunten

Het Speelruimtebeleidsplan Barneveld kent drie uitgangspunten:

1. Werken aan de kwaliteit van de speelruimte

De gemeente Barneveld biedt kinderen, jeugd en jongeren kwalitatieve en veilige speelruimte. Dat is belangrijk voor hun ontwikkeling. De gemeente maakt onderscheid tussen formele en informele speelplekken en biedt variatie en uitdaging bij de inrichting van deze speelplekken. Daarnaast zorgt de gemeente ervoor dat de speelruimte bespeelbaar en beheerbaar is.

2. Eerlijke spreiding over kinderen en wijken

Ieder kind heeft evenveel recht op speelruimte. De gemeente Barneveld zorgt voor een evenwichtige, evenredige en eerlijke spreiding van formele en informele speelplekken op locaties waar kinderen wonen. Door een speelwijkgerichte aanpak, blijft de spreiding gewaarborgd.

3. Samenwerken bij de realisatie van de speelruimte

De gemeente Barneveld stelt de ruimte voor het speelruimtebeleid beschikbaar en bewaakt de kwaliteit en de veiligheid van de speelplekken, maar wil graag – bij de uitvoering van het beleid – samenwerken met omwonenden en andere belanghebbenden waardoor de speelplekken een plusniveau krijgen.

Speelwijkgerichte aanpak

Het speelruimtebeleidsplan gaat uit van een speelwijkgerichte aanpak. Een speelwijk is het gebied waar kinderen kunnen (of van hun ouders mogen) komen om te spelen. De voorzieningen binnen de speelwijk bepalen de speelruimte. Allemaal dezelfde plekken en toestellen maken de speelruimte saai. Het beleid gaat daarom uit van zogenoemde speelwijken:

  • Er wordt binnen een speelwijk een centrale sport- en speelplek aangeboden: zo groot en bereikbaar mogelijk met een uitdagende en gevarieerde invulling;
  • In een speelwijk wordt ook altijd een struinplek aangeboden voor struinen en bijvoorbeeld het bouwen van hutten;
  • Daarnaast wordt – per buurt – maatwerk geboden, afhankelijk van de opbouw en de kinderdichtheid, bijvoorbeeld door het (tijdelijk) realiseren van steunplekken met speeltoestellen en/of een trapveldje;
  • Voor het grotere sporten voor en door jongeren, jeugd en overige bewoners worden bovenwijkse plekken aangelegd.

Uitbreiding

Het is de bedoeling dat het Speelruimtebeleidsplan Barneveld de komende vijf jaar wordt uitgevoerd. Hiervoor is jaarlijks een bedrag nodig van € 300.000,-. Als het beleidsplan is uitgevoerd, heeft de gemeente Barneveld gevarieerde en op maat gerealiseerde speelplekken die samen met inwoners en omwonenden zijn ingericht en die voldoen aan de kwaliteit en de spreiding over Barneveld.