Algemene Plaatselijke Verordering (APV)

In de plaatselijke verordening wordt u aan de hand van artikelen duidelijk gemaakt hoe binnen de gemeente Barneveld zaken zijn geregeld. De strekking is zeer breed: geluidhinder, afval, parkeren,  hondepoep, etc. Heeft u bijvoorbeeld een hond? Artikel 72 zegt dat het verboden is uw hond binnen de bebouwde kom los te laten lopen. Parkeren? Artikel 119 tot en met 130 geeft u de in & out’s.  ’t Is maar dat u het weet.

U kunt de APV downloaden via de website van de gemeente via de link  www.barneveld.nl/apv