Wijkplatform

Een wijkplatform is een samenwerkingsverband tussen wijkbewoners en gemeente. De samenwerking heeft als doel de afstand bewoners en de gemeente te verkleinen. De leden van een wijkplatform zijn bewoners die zich vrijwillig inzetten als platformlid.

De gemeente ondersteunt het platform met een wijkplatformcoördinator. De gemeentelijke wijkplatformcoördinator is samen met de wijkplatformleden de spin in het web en coördineert. De coördinator is structureel aanwezig op elk wijkplatformoverleg. Agenda’s van de wijkplatformavonden worden van tevoren opgesteld. Bij de voorbereiding hiervan wordt bepaald welke kennis van welke afdeling specifiek nodig is tijdens het platformoverleg. Op basis van de agendapunten wordt bekeken welke professional er eventueel aanschuift bij het desbetreffende wijkplatformoverleg. Het initiatief voor het samenstellen van de agenda ligt bij het wijkplatform. Daarnaast kan ook de gemeente, Woningstichting Barneveld, Welzijn Barneveld, politie en/of andere externe organisaties richting de coördinator aangeven dat ze willen aanschuiven bij het desbetreffende wijkplatformoverleg.

Bewoners centraal

Voor wijkplatforms staan haar bewoners centraal. Bewoners moeten zich binnen de grenzen van hun wijk veilig voelen en in vrijheid kunnen opgroeien, leven en wonen. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen, zijn bijvoorbeeld hondenpoep, foutief parkeren en jongerenproblematiek. Kortom: alle zaken die de leefbaarheid en de veiligheid in de wijk betreffen. Wijkplatforms verzorgen zelf de communicatie hierover met hun bewoners via bijvoorbeeld Facebook of een website.