20161010 Week van de veiligheid op de Meerwaarde

Start week van de veiligheid op de Meerwaarde.

Vandaag is op de Meerwaarde de week van de veiligheid gestart. Het doel is om de veiligheid in en om de school te verbeteren. Vooral om die laatste reden zijn ook de politie, jongerenwerk en het Wijkplatform uitgenodigd om bij de opening aanwezig te zijn en daar hun visie op veiligheid te geven. Onderstaande tekst is gebruikt om de visie van het Wijkplatform te verwoorden.

—————————————————————————————————

Als wijkplatform Zuid III/Veller zijn wij ogen en oren van de bewoners van onze wijk. Wij hebben als doel het mee helpen creëren en in stand houden van een leefbare woonomgeving voor al onze bewoners. Als wij leefbaarheid willen vormgeven dan moeten wij aandacht schenken aan de aspecten SCHOON, HEEL, PRETTIG en VEILIG.

Een schone wijk is belangrijk. Daarom organiseren wij jaarlijks de Opschoondag in onze wijk. Ook een hele of, anders gezegd, nette openbare ruimte draagt bij aan leefbaarheid; het wijkplatform geeft aan de gemeente bijv. looproutes van hondenbezitters door zodat kan worden vastgesteld waar extra afvalbakken geplaatst kunnen worden voor hondenpoep zodat een nettere omgeving ontstaat. Prettig leven kunnen we in een fijn huis met sociale voorzieningen in de buurt; het wijkplatform brengt daarom de wensen van bewoners naar voldoende veilige en passend ingerichte speelveldjes in kaart, organiseert de Buitenspeelmiddag voor 250 kinderen uit onze wijk en de Burendag in september en inventariseert de behoefte aan een openbare ruimte waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, zoals een buurtkamer voor Zuid III.

Veiligheid tenslotte is voor het wijkplatform zo belangrijk dat wij daarvoor een speciale werkgroep hebben. Snelheidsovertredingen en foutief parkeren brengen de veiligheid op de rondwegen in onze wijk in gevaar. Overleg met de afdeling Infrastructuur van de gemeente over snelheidsmetingen en aanpassingen van verkeersvoorzieningen of met politie of BOA’s over handhaving helpen ons het verkeer in onze wijk veiliger te maken.

Niet alleen veiligheid op het gebied van autoverkeer vinden wij belangrijk, maar ook de veiligheid op fietspaden in onze wijk. Al in de ontwerpfase van de wijk Veller en de school De Meerwaarde dachten wij als wijkplatform na over de mogelijke overlast die uit de aanleg van beiden zou kunnen ontstaan. Dat vroegtijdig meedenken heeft niet kunnen voorkomen dat wij tegenwoordig regelmatig meldingen ontvangen van bewoners die overlast ervaren van fietsers. Spijtig genoeg zijn dat vaak klachten over fietsende leerlingen van De Meerwaarde. Contact met de politie hierover heeft de afgelopen maanden geleid tot uitgebreid onderzoek en handhaving; wij hebben begrepen dat in uw school het fietsgedrag van de leerlingen ook frequent aan de orde komt, dat hierover nauwe contacten met de politie zijn en dat er door uw conciërges gepost wordt op het rode fietspad achter het tunneltje.

Voor het wijkplatform is van groot belang dat onze bewoners zich veilig voelen in en om hun woning, dat onze kinderen veilig kunnen spelen, dat ouderen rustig kunnen wandelen, en iedereen veilig kan fietsen, kortom dat onze wijk leefbaar is. Wij hopen dat uw activiteiten  van deze Week van de Veiligheid bij de jeugd van uw school zullen leiden tot bewustwording van het feit dat zij met hun gedrag een grote bijdrage kunnen leveren aan de doelstelling van het wijkplatform: leefbaarheid creëren en in stand houden in onze wijk.

Veiligheid maakt slechts een deel uit van leefbaarheid, maar wel een belangrijk deel. Het wijkplatform wil ook na deze week graag met alle betrokken partijen blijven werken aan een veilige wijk. Laten we samen werken aan veiligheid voor en met jong en oud, niet alleen deze week, maar ook de rest van het jaar, en het jaar daarna en daarna.

—————————————————————————————————