20160916 Project Groen dichterbij

Meer groen in de buurt brengt mensen bij elkaar en geeft de natuur extra ruimte.  Groen Dichterbij ondersteunt en versterkt de groeiende beweging van mensen die samen aan de slag gaan met de aanleg van het beheer van groenvoorzieningen in hun directe leefomgeving. In korte tijd is Groen Dichterbij uitgegroeid tot een platform voor iedereen die met groen aan de slag wil, op een schoolplein, een braakliggende plek in de buurt of de tuin bij een zorginstelling. 

Doel Groen Dichterbij

Bijdragen aan & versterken van de ‘groene onderstroom’

  • Zichtbaar meer groen in de straten van Nederland
  • Vergroten van sociale cohesie en leefbaarheid in wijken
  • Meer kennis over en beleving van het bestaande en nieuwe groen
  • Meer buurtbewoners die zich samen inzetten voor de straat, buurt of wijk

Mogelijke voorbeelden:

Moestuin, pluktuin, fruittuin., etc.

Lees meer in een presentatie over dit project door HIER te klikken of bezoek de website van Groen dichterbij: www.Groendichterbij.nl

De gemeente heeft naar aanleiding van dit initiatief een aantal kaders opgesteld.

–          Vast aanspreekpunt

o   bij het wijkplatform van de betreffende wijk voor het project;

o   namens de afdeling beheer openbare ruimte is dat (voorlopig) de teamleider bedrijfsbureau, Ineke Albers.

–          Communicatie in de wijk ten behoeve van draagvlak dient door de initiatiefnemer(s) zelf te worden uitgevoerd.

–          Aansluiting bij bestaande projectstructuur; afdeling beheer openbare ruimte heeft een vast projectenoverleg op maandagmiddag 13.00 uur, de initiatiefnemer legt het plan daar ter toelichting en toetsing voor.

–          Vanuit het budget wijkbeheer kan een bijdrage gevraagd worden voor het initiatief.

–          De gemaakte afspraken en evaluatiemoment worden vastgelegd.

–          Als er op termijn geen draagvlak meer is voor het project, moeten initiatiefnemers de openbare ruimte, als dat aan de orde is, in oude staat terugbrengen.