20160531 Buurtkamer in Zuid III stap dichterbij

De buurtkamer in Zuid III is weer een stapje dichterbij gekomen.

31 Mei 2016 is een intentieverklaring voor de buurtkamer getekend door de Woningstichting Barneveld, Welzijn Barneveld en de stichting Buurtkamer Zuid III (io).

Klik HIER om het persbericht dat de Woningstichting hierover heeft opgesteld en verstuurd te lezen.